Dnia 6 września 2001 r. uchwalona została ustawa o dostępie do informacji publicznej /Dz.U.Nr 112, poz.1198/, która określa zasady i tryb dostępu do informacji publicznej. Ustawa wylicza również podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych.

Celem ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad udostępniania informacji publicznych, w postaci urzędowego publikatora teleinformatycznego - Biuletyn Informacji Publicznej.

W rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.Nr 10, poz. 68) określone zostały między innymi szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej. W rozporządzeniu określono również budowę Podmiotowych Stron BIP.

Zgodnie z nim Podmiotowa Strona BIP zawiera:

-  logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;
-  adres redakcji strony głównej BIP;
-  imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę główną BIP;
-  instrukcję korzystania z BIP;
-  spis podmiotów;
-  menu przedmiotowe;
-  informacje o podmiotach (w szczególności URL strony podmiotowej BIP) prowadzących strony podmiotowe BIP;
-  moduł wyszukujący.

Strona podmiotowa BIP, na której się Państwo znajdujecie została stworzona zgodnie z powyżej wymienionymi przepisami. Uzyskanie informacji zamieszczonej na stronie odbywa się poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy na interesującą nas kategorię informacji.

Biuletyn zawiera elementy określone w rozporządzeniu , jak i elementy dodatkowe:

  • Menu Podmiotowe" - znajduje się po lewej stronie. Zawiera informacje publiczne udostępnione w BIP przez dany podmiot. Jego struktura, jak i zawartość merytoryczna mogą być modyfikowane przez redaktora BIP;
  • „Menu Przedmiotowe” – znajduje się po lewej stronie. Zawiera informacje publiczne udostępnione w BIP przez dany podmiot. Jego struktura, jak i zawartość merytoryczna mogą być modyfikowane przez redaktora BIP;
  • „Redakcja BIP” - kategoria znajdująca się w dolnej części menu przedmiotowego. Zawiera wszelkie dane dotyczące osób redagujących podmiotową stronę BIP;
  • „Jak korzystać z BIP” – kategoria znajdująca się w dolnej części ekranu umożliwiająca zapoznanie się z zasadami użytkowania Biuletynu;
  • „Liczba wyświetleń” – informacja znajdująca się po prawej stronie ekranu i określająca liczbę wyświetleń podmiotowej strony BIP (liczbę wejść na stronę);
  • "Utworzono dnia" - informacja znajdująca się po prawej stronie ekranu, wskazująca datę uruchomienia strony;
  • "Dokument wprowadził" - informacja znajdująca się po prawej stronie ekranu, wskazująca osobę odpowiedzialną za udostępnienie informacji w BIP;
  • "Dokument opublikował" - informacja znajdująca się po prawej stronie ekranu, wskazująca osobę odpowiedzialną za udostępnienie informacji w BIP;
  • „Moduł wyszukujący” – funkcja znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Pozwala on na wyszukiwanie interesujących nas informacji, poprzez wpisanie słowa lub frazy;
  • „Rozwijalne menu” – opcja ta umożliwia na zorientowanie się w jakiej kategorii i podstronie aktualnie się znajdujemy. Po kliknięciu na daną kategorię i dalej podstronę, u góry ekranu wyświetla się hierarchicznie uszeregowane menu rejestrujące kolejne kroki, a więc lokalizację danej podstrony, np. Strona główna» Pomoc społeczna.

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1166

Utworzono dnia: 05.04.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

09.05.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Jak korzystać z BIP