Grażyna Pomocnik

Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

tel. 022 725 80 05 wewn. 123

pokój nr 1 (parter)


 

Komunikaty Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej


Załączniki:

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 988

Utworzono dnia: 08.04.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

25.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

25.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem"

25.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Świadczenie rodzicielskie

25.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

25.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

25.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

25.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

25.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA (becikowe)

25.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

25.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

25.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO

25.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

25.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

25.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

25.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

15.01.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Świadczenia rodzinne

15.01.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika WNIOSEK O JEDNORAZOWĄ ZAPOMOGĘ Z TYT URODZENIA DZIECKA

15.01.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika WNIOSEK O SPEC. ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

15.01.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

15.01.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika WNIOSEK O ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

15.01.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika WNIOSEK O ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

15.01.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika WNIOSEK O ZASIŁEK RODZINNY

15.01.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

09.09.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Świadczenia rodzinne

30.09.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Świadczenia rodzinne

30.09.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Świadczenia rodzinne

30.09.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Świadczenia rodzinne

15.04.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Świadczenia rodzinne

15.04.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Świadczenia rodzinne

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (stare zasady) - tzw. BECIKOWE

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór zaświadczenia lekarskiego

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór załącznika nr 8

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór załącznika nr 9

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór zaświadczenia lekarskiego

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór oświadczenia

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - zał. nr 16 (nowe zasady)

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - zał. nr 15 (stare zasady)

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - zał. nr 18 (nowe zasady)

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - zał. nr 16 (stare zasady)

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka zał. nr 15 (nowe zasady) - tzw. BECIKOWE

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór zał. nr 5

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór zał. nr 6

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór zał. nr 7

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór oświadczenia - konto

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór załącznika nr 8

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór załącznika nr 9

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór załącznika nr 10

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór załącznika nr 11

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór załącznika nr 12

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór załącznika nr 13

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór załącznika nr 14

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór załącznika nr 2 do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór załącznika nr 3

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór załącznika nr 5

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór załącznika nr 6

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór załącznika nr 7

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

10.04.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Świadczenia rodzinne

10.04.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Świadczenia rodzinne

08.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2003r.

08.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Rozporządzenie z dnia 3 stycznia 2013 r.

08.04.2013, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Świadczenia rodzinne