Zarządzenie nr 15/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznie »

UCHWAŁA NR XXXV/174/2004 w sprawie: zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie.

Uchwała Nr XV/80/2007 ady Gminy Leszno z dnia 27.09.2007r. w sprawie zmiany

Uchwały Nr XII/66/2007 Rady Gminy Leszno z dnia 28.06.2007r. dotyczącej ustalenia minimalnego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania stanowiącego podstawę określenia miesięcznych stawek zaszeregowania zasadniczego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie

Uchwała Nr XV/81/2007 Rady Gminy Leszno z dnia 27.09.2007r. w sprawie zmiany

Uchwały Nr XXXV/174/2004 Rady Gminy Leszno z dnia 21 października 2004r. dotyczącej Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie

Uchwała Nr XXIII/137/2008 Rady Gminy Leszno z dnia 29 maja 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Leszno do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem "Matka bez problemów - aktywna integracja kobiet zagrożonych wykluczeniem społęcznym w gminie Leszno 

Uchwała Nr XXX/167/2008 Rady Gminy Leszno z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Strategii i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Leszno na lata 2009-2013   załącznik

Uchwała Nr XXXVII/207/2009 Rady Gminy Leszno z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania 

Uchwała Nr XXXVII/208/2009 Rady Gminy leszno z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie przystapienia Gminy Leszno do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem "Można żyć inaczej - aktywna integracja społeczna w gminie Leszno"

Uchwała Nr XLVII/270/2010 Rady Gminy Leszno z dnia 20 maja 2010r. w sprawie przystąpienia Gminy Leszno do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem "Matka bez problemu - aktywna integracja społeczna w gminie Leszno"   

 - Uchwała Nr VI/34/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Leszno w latach 2011 - 2014   załącznik;

Uchwała Nr VIII/58/2011 w sprawie przystąpienia Gminy Leszno do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem "Mozna życ inaczej - aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno;

Zarządzenie Nr 25/2016 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia prodecury postępwania przez asystenta rodziny i pracowników socjalnych w przypadku rodzin przezywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Uchwała Nr XIX/116/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 24 lutego 2016 r w sparwie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Leszno na lata 2016-2018

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 873

Utworzono dnia: 05.04.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

03.09.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia, Uchwały

03.09.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia, Uchwały

03.09.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 15/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznie

04.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia, Uchwały

04.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia, Uchwały

04.12.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Uhwała Nr XIX/116/2016

04.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia, Uchwały

04.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia, Uchwały

04.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia, Uchwały

04.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia, Uchwały

04.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia, Uchwały

04.12.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 25/2016

15.04.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia, Uchwały

15.04.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia, Uchwały

15.04.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia, Uchwały

15.04.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia, Uchwały

15.04.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia, Uchwały

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika UCHWAŁA NR XXXV/174/2004 w sprawie: zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie.

15.04.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia, Uchwały

15.04.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia, Uchwały